Frågor och Svar 

Vem kan söka bostad hos Nybro Bostads AB?
Alla som har fyllt 18 år.

Hur ansöker man om bostad hos Nybro Bostads AB?
Genom att registrera sig som sökande.
Klicka här för att komma till vårt anmälningsformulär.

Kan jag överlåta min kundtid till någon annan?
Nej, din registrering är personlig och kan inte överlåtas. Du kan endast söka lägenhet för eget bruk.

Hur fungerar bostadsuthyrningen?
Vår uthyrningsverksamhet bygger på att kunden själv är aktiv och anmäler sitt intresse för de lägenheter som sägs upp. Dessa lägenheter presenteras på våra olika marknadsplatser på vår hemsida www.nybrobostadsab.se.

Hur visar jag intresse för en lägenhet?
Om någon av de lägenheter som beskrivs passar dig anmäler du ditt intresse via hemsidan. Du måste först vara inloggad med användarnamn och lösenord.

Vem får lägenheten?
Flera sökanden kan lämna intresse på samma lägenhet och då väljer vi vem som får bostaden. Övriga sökanden meddelas via e-post eller med brev .

Kan jag tacka nej till ett lägenhetserbjudande?
Självklart har du rätt att tacka nej till ett erbjudande om du efter att ha sett lägenheten inte längre är intresserad. Du kan dock endast tacka nej till fem erbjudanden om inget annat är överenskommet. Du kan registrera dig på nytt och göra en ny ansökan.

Vilka kriterier måste man uppfylla för att få en bostad?
- Egen inkomst minst sex månader räknat från datum för inflyttning, t ex från arbete, a-kassa,
- CSN eller pension
- Goda referenser från nuvarande och tidigare boende
- Inga betalningsanmärkningar

Kan jag byta lägenhet senare?
Vill du byta lägenhet inom Nybro Bostads AB måste du ha haft ett förstahandskontrakt för din nuvarande lägenhet i minst 12 månader. Inga hyresskulder får förekomma vid lägenhetsbyten.

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?
Du får inte upplåta din lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke. Behöver du någon gång hyra ut lägenheten i andra hand ska du därför söka tillstånd till detta hos Nybro Bostads AB. Du har rätt att hyra ut lägenheten t ex för att under en begränsad tid studera eller arbeta på annan ort, om du av hälsoskäl måste bo på annan ort under en tid eller för att du under några månader vill prova att bo ihop med en ny sambo.

Hur gör vi om vi vill flytta isär?
Genom vårt uthyrningssystem har vi eventuellt möjlighet att hjälpa våra hyresgäster vid skilsmässa eller separation, så att båda kan bo kvar inom Nybro Bostads AB. Om en av två hyresgäster vill flytta och säger upp avtalet kan den andre ha rätt att överta avtalet och få det förlängt för egen del. Detta förutsätter att han eller hon skäligen kan godtas som ensam hyresgäst, t.ex. klara att ensam betala hyran.

Kan jag överlåta min hyresrätt?
Under förutsättning att lägenheten har använts som gemensam bostad har äkta makar eller sammanboende vid dödsfall och separation rätt att överta hyreskontraktet. Även närstående har under vissa förutsättningar denna rätt. Kontakta vårt kontor för vidare information.

 E-post: info@nbab.se |  växeltelefon: 0481-459 00 Copyright NBAB. All rights reserved.